Marketing & PR

Aero Studio Business marketing & PRAero Studio Business marketing & PR je dinamički sektor sa konstantnim odgovorima na promjene navika potošača. Tehnologije današnjice konstantno postaje sve više i više sofisticiranije, kompanije prate taj uzlet ulaganjima u nove načine komunikacija sa korisnicima usluga ili proizvoda. Digitalna tehnologija je ustvorila više kanala pristupa tržištu poput pametnih telefona i tableta, mrežnog marketinga, društvenih mreža i sl.

Analitika samim time preuzima jednu od vodećih uloga. Vjerujemo da upotreba društvenih mreža osigurava veliku databazu za detaljne analize od strana analitičara. Databaze se koriste za bolje razumijevanje tržišta koje vodi prema direktnom marketingu izgrađujući dugoročnu vezu sa potrošačima tj. klijentima.

PRPublic relations (PR) – Odnosi s javnošću predstavlja načine komuniciranja pojedinih organizacija, društava i pojedinaca sa javnosti i medijima. PR voditelji komuniciraju direktno sa ciljanom publikom ili indirektno putem medija sa ciljem stvaranja i održavanja pozitivnog imiđa uz uspostavu jakog odnosa sa publikom.

Ideja kojom se vodimo je osnovanje marketing agencije koja će odraditi sav posao za Vas i gdje će te imati opipljive rezultate. Samim time s Vama kreiramo ideju prema Vašem cilju.

Naš rad temelji se na strateškom marketingu. Naša je snaga u bogatom iskustvu i specifičnim znanjima kreativnog tima. Fokusirani smo na marketing, imamo osjećaj za potrebe svojih klijenata i težimo za uspjehom brandova kad je u pitanju njihova tržišna vrijednost, javni imidž te prisutnost na tržištu.

Kvalitetno i profesionalno osmišljavamo i realiziramo sve marketinške aktivnosti; od istraživanja tržišta, procesa kreiranja pozitivnog imidža tvrtke ili proizvoda/usluge vizualnom komunikacijom, kreiranja marketinške strategije i plana, osmišljavanja i izrade svih propagandnih materijala, medijskog planiranja i zakupa medija po agencijskim uvjetima te organizacijom evenata.

Odnosi s medijima
Odnosi institucijama
Odnosi s klijentima
Odnosi s potrošačima
Organizacija događanja
Personal PR
Krizni PR
PR savjetovanje
Analize medija
Interni magazini
Uvođenje novih proizvoda
Prezentacije i publikacije
Newsletters
Sponzorstva

European Commission

Ekonom Bulletin

Kontakt

Miramarska cesta 15d, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (385) 99 254 4818
Fax: (385) 1 556 0777
Website: http://www.aero-studio.com
Email: info@aero-studio.com

Izjava

Aero Studio Business zadržava pravo izmjena texta, te isti predstavljaju osobna mišljenja i koristite ih na vlastitu odgovornost.