Inovacije novoosnovanih MSP-a (natječaj)

ek i minpoMinistarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj „Inovacije novoosnovanih MSP“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.
Predmet: dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).
Prihvatljivi prijavitelji:
– neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća
– osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelili dobit i koji nisu osnovani spajanjem.
Iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, a najviši 1.500.000,00 HRK.
Intenzitet potpore: Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.
Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:
1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta:
a. Prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
c. Revizija Studije izvedivosti,
d. Demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju,
e. Dizajn proizvoda,
f. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge): a. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
b. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
c. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
d. Verifikacija poslovnog modela/plana,
e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
f. Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
g. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
h. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.
3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta mogu obuhvaćati:
a. Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
b. Ulaganja u instrumente i opremu,
c. Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).
4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze (dodatne aktivnosti iz ove stavke mogu iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore):
a. Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),

b. Promidžba i vidljivost.

Izvor: strukturni fondovi

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaje i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@aero-studio.com.

 

European Commission

Ekonom Bulletin

Kontakt

Miramarska cesta 15d, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (385) 99 254 4818
Fax: (385) 1 556 0777
Website: http://www.aero-studio.com
Email: info@aero-studio.com

Izjava

Aero Studio Business zadržava pravo izmjena texta, te isti predstavljaju osobna mišljenja i koristite ih na vlastitu odgovornost.