EU Financiranje

Program Mikro i Malih zajmova (HAMAG-BICRO)

Program Mikro i Malih zajmova (HAMAG-BICRO)

Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR. Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova.

Više...
Inovacije novoosnovanih MSP-a (natječaj)

Inovacije novoosnovanih MSP-a (natječaj)

Dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Više...
Kompetentnost i razvoj MSP-a

Kompetentnost i razvoj MSP-a

Cilj natječaja je jačanje regionalne konkurentnosti temeljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva odnosno razvoj novih kompetencija i otvaranje novih radnih mjesta subvencioniranjem ulaganja u imovinu, konzultantske usluge, usavršavanje, sajmove....

Više...
Poduzetništvo žena (Najava 06/2016)

Poduzetništvo žena (Najava 06/2016)

U toku lipnja 2016 očekujemo raspisivanje natječaja subvencija žena u poduzetništvu kroz program e-Impuls. Najviši iznos potpore od 400.000 kuna sa od 65-85% iznosa subvencioniranja.

Više...
Javni natječaj Grada Zagreba za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma

Javni natječaj Grada Zagreba za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu. Prihvatljivi korisnici potpora su: – mikro, mala i srednja trgovačka društva; – obrti; – zadruge; – djelatnosti slobodnih zanimanja; – fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Više...
NAJAVA: Inovacije u poduzetništvu (3d2.1.1)

NAJAVA: Inovacije u poduzetništvu (3d2.1.1)

Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja (know how).

Više...
Razvoj poslovne infrastrukture (3a2.2)

Razvoj poslovne infrastrukture (3a2.2)

Cilj je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge kako bi se poboljšala kvaliteta takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Više...
Potpore vinarskom sektoru (marketing vina)

Potpore vinarskom sektoru (marketing vina)

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Više...
Potpore vinarijama (Investicija u vinarije i marketing vina)

Potpore vinarijama (Investicija u vinarije i marketing vina)

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Više...
Mjera 5 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Mjera 5 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet ovog Poziva je obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti...

Više...
Poduzetnički impuls 2015 (drugi poziv)

Poduzetnički impuls 2015 (drugi poziv)

NAJAVA - Poduzetnički impuls II krug poziva u 2015-oj

Više...
Turizam - povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Turizam – povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Predmet ovog Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela...

Više...
Poziv „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”

Poziv „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”

Prijave na natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ primat će se od 29. travnja 2014. Potpore ovog javnog poziva pružit će se za analizu postojećih poslovnih procesa, kao i njihovu modernizaciju, inovaciju i digitalizaciju, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera. Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća.

Više...

European Commission

Ekonom Bulletin

Kontakt

Miramarska cesta 15d, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (385) 99 254 4818
Fax: (385) 1 556 0777
Website: http://www.aero-studio.com
Email: info@aero-studio.com

Izjava

Aero Studio Business zadržava pravo izmjena texta, te isti predstavljaju osobna mišljenja i koristite ih na vlastitu odgovornost.