Ekonom Bulletin

Osnovica za doprinose iz i na plaću članova uprave (2017)

Osnovica za doprinose iz i na plaću članova uprave (2017)

Od 1. siječnja 2017. plaća člana uprave, izvršnog direktora odnosno upravitelja zadruge zaposlenog u tom društvu odnosno zadruzi, kao osnovica za plaćanje doprinosa za puno radno vrijeme ne može biti niža od 5.030,35 kn.

Više...
Knjigovodstvo poslovanja putem Internet trgovine

Knjigovodstvo poslovanja putem Internet trgovine

Internetska trgovina ili eng. web shop je sve prihvatljiviji oblik trgovine, osobito zbog znatno manjih fiksnih troškova (infrastruktura, zaposleni) u odnosu na „klasičan“ način trgovine. Kupci stječu povjerenje u plaćanje putem interneta koje se, u pravilu, obavlja kreditnim karticama, pa i to dovodi do sve većeg broja takvih prodaja.

Više...
Preview item is not available!.

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Nove stope zakonske kamate od 1. srpnja 2016.

Nove stope zakonske kamate od 1. srpnja 2016.

NAJAVA: Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP (3d1.5.1)

NAJAVA: Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP (3d1.5.1)

Cilj ovog trajno otvorenog poziva je povećanje prodaje u inozemstvu i udjela izvoza MSP u ukupnom izvozu roba i usluga.

Više...
NAJAVA: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru-turizam i trgovina (4b2.1)

NAJAVA: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru-turizam i trgovina (4b2.1)

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Više...
Nova stopa zakonske kamate od 1. siječnja 2015.

Nova stopa zakonske kamate od 1. siječnja 2015.

Hrvatska narodna banka je u Nar. nov. br 1/15 objavila novu „prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita“ (za referentno razdoblje od 1. lipnja 2014. do 30. studenoga 2014.) koja se prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuje za izračun „referentne stope“ te za izračun stope zakonske zatezne kamate. Nova prosječna kamatna stopa prema objavi HNB-a je 5,14%....

Više...
Najvažnije izmjene Zakona i Pravilnika 2015

Najvažnije izmjene Zakona i Pravilnika 2015

U nastavku donosimo pregleda najvažnijih izmjena Zakona i Pravilnika koji stupaju na snagu sa 1.1.2015 godine uz šturo objašnjenje pojedinog....

Više...
Ugovor o djelu

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu uobičajeno se sklapa između pravnih i fizičkih osoba za obavljanje određenih poslova (djela ili usluge) koji imaju karakter samostalnosti. Fizička osoba koja obavlja posao može biti u sustavu PDV-a, te će u tom slučaju biti obvezna izdati račun za obavljeni posao. Osim toga, ugovor o djelu moguće je sklopiti između dvije fizičke osobe pa u tom slučaju postoje posebnosti kod način obračuna i prikazivanja na JOPPD-u. O načinu obračuna i prikazivanju u JOPPD-u, više u nastavku članka.

Više...
Najava izmjena Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u

Najava izmjena Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u

Od 1. siječnja 2015. očekuju se izmjene Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u koje proizlaze iz obveze usklađivanja hrvatskih propisa o PDV-u s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u te Pravilnika o PDV-u koje tek trebaju biti donesene, a sve treba stupiti na snagu 1. siječnja 2015.

Više...
Zakon o radu 2014

Zakon o radu 2014

Dana 7. kolovoza 2014. stupa na snagu novi Zakon o radu, koji je objavljen u Nar. nov., br. 93/14. Osim novog Zakona o radu, istoga dana, u okviru novog paketa, stupaju na snagu i sljedeći radno-pravni propisi: - Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta, - Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, - Zakon o europskim radničkim vijećima, - Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u Europskoj zadruzi (SCE). Novim Zakonom o radu ustavnovljene su određene promjene u odnosu na staro zakonsko rješenje, o kojima je opširnije u daljnjem pregledu...

Više...
Autorski Honorari (Ugovori)

Autorski Honorari (Ugovori)

S obzirom da dobivamo puno upita korisnika i vanjskih klijenata, a svi vezani uz temu Autorski honorar / Ugovor o djelu, odlučili smo ukratko Vam i objasniti osnove vezane uz Autorski honorar. U praksi poduzetnici često pojam autorskog djela smatraju „rastezljivim“ pojmom. Naprotiv autorsko djelo strogo je regulirano Zakonom o autorskom pravu. Autorske honorare možete isplaćivati isključivo ako se radi o autorskom djelu. U čl.5 spomenutog Zakona definirano je što sve se može smatrati autorskim djelom.

Više...

European Commission

Ekonom Bulletin

Kontakt

Miramarska cesta 15d, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (385) 99 254 4818
Fax: (385) 1 556 0777
Website: http://www.aero-studio.com
Email: info@aero-studio.com

Izjava

Aero Studio Business zadržava pravo izmjena texta, te isti predstavljaju osobna mišljenja i koristite ih na vlastitu odgovornost.